Política de privacitat

Política de Privacitat al lloc web ViladecansTv.Tv

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, Viladecans Televisió, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, vol informar-lo del procés de recollida i tractament de les dades de caràcter personal que vostè pugui facilitar-li mitjançant la complementació i enviament de qualsevol dels formularis de sol•licitud de dades que s’incloguin a la seva pàgina web, situada a l’adreça www.viladecanstv.tv. Per aquest motiu i amb caràcter previ a la complementació de qualsevol d’aquests formularis, li ha aparegut a vostè, de forma automàtica, aquesta Política de Privacitat, que s’entendrà que accepta expressament en tots els seus termes i condicions, tret que ho notifiqui en sentit contrari a Viladecans Televisió en el termini màxim de quaranta-vuit hores des que va portar a terme el registre en la pàgina de www.viladecanstv.tv. Així mateix, li informem que, en cas que no procedeixi a l’acceptació expressa d’aquesta Política de Privacitat, no podrà emplenar el formulari de sol•licitud de les seves dades i no podrem proporcionar-li l’accés i ús als serveis i/o recursos participatius previstos a la pàgina www.viladecanstv.tv.

Viladecans Televisió incorporarà les dades de caràcter personal que vostè li faciliti a un fitxer automatitzat de la seva titularitat, sent aquesta companyia, amb domicili a Viladecans, al carrer de l’Antiga Riera, 8, la que decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats als efectes en la pàgina web situada a l’adreça d’Internet www.viladecanstv.tv. Viladecans Televisió ha establert en el tractament de les seves dades tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè li faciliti, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Excepte en els camps que expressament es determini el contrari, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat de la informació i/o els serveis que a vostè se li facilitin. L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat suposa el seu consentiment inequívoc al tractament de les seves dades de caràcter personal anteriorment exposat.

Les dades que Viladecans Televisió pugui sol•licitar-li en els diferents formularis incorporats a la seva pàgina web són recaptats amb la finalitat de poder ser utilitzats per aquesta per a proporcionar-li la informació sol•licitada per vostè, gestionar la seva participació en els diferents serveis i/o recursos participatius incorporats a Viladecans Televisió, així com per a mantenir-lo informat de qualsevol novetat en relació a Viladecans Televisió que consideri puguin ser del seu interès. Vostè consenteix expressament que aquesta remissió d’informació pugui ser realitzada per Viladecans Televisió mitjançant l’enviament de comunicacions a l’adreça de correu electrònic que vostè ens hagi facilitat a aquests efectes.
Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, si escau, de les seves dades personals que obren al fitxer de Viladecans Televisió, així com de les comunicacions que s’hagin produït pel que fa a les seves dades, sol•licitant-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça viladecanstv@viladecanstv.tv, gestionada per Viladecans Televisió.

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, Viladecans Televisió utilitzarà a la seva pàgina web galetes (“cookies”). Les galetes són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per a facilitar que el seu ordinador tingui un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les galetes de Viladecans Televisió és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les galetes no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba vostè. Si a pesar d’això, vostè no desitja que s’instal•li al seu disc dur una galeta, sol•licitem que configuri el navegador del seu ordinador per a no rebre-les. No obstant això, li informem que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.